Divadlo
Mici a Mňau ponúka detské interaktívne divadlo plné pesničiek, múdrostí a zábavy.
Koncerty
Mici a Mňau ponúka hudobné koncerty so živou kapelou.
O.z. Mici a Mňau
O.z. Mici a Mňau podporuje a pomáha deťom so špecifickými potrebami, ako napríklad deťom s Cystickou fibrózou.

Pár slov o našom detskom divadle

Interaktívne detské divadlo Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú deti od 0-100, ich pedagógov a aj rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.
Bežná dĺžka detského predstavenia je 40min. Vieme predstavenie doplniť o tvorivú činnosť detí na jeho konci.

Je pre nás nesmierne dôležitá priama komunikácia s deťmi.  Úprimné zdieľanie radosti, ale aj obáv je mostom medzi realitou a rozpávkou.

Novinky

Máte obľúbené pesničky v našich predstaveniach? Aj my máme, a preto sme sa rozhodli vložiť ich na CD, aby ste si ich mohli spievať kedykoľvek budete chcieť. CD Mici a Mňau: Sestričky malo svoju premiéru na Festíku na konci októbra 2018. Zatiaľ si môžete pár pesničiek vypočuť na našom malom youtube kanáli. 

Mici a Mňau youtube klik tu

CD Mici a Mňau: Sestričky
Naše prvé CD s podpismi
Eur8


Naše detské divadlo je – 

dramatické, interaktívne, hudobné, vzdelávacie 

Dramatické

V predstaveniach využívame prvky dramatickej výchovy, ktorej deti rozumejú a vďaka nim spoznávajú svet inou formou.

Vzdelávacie

V našich príbehoch ponúkame deťom informácie primerané ich veku, vždy na zaujímavú vzdelávaciu tému. Dozvedia sa napríklad čo je to fotosyntéza, alebo aké je poradie planét v našej slnečnej sústave, či význam slova recyklácia a pod. 

Hudobné

Hudobné skladby a piesne v predstaveniach sú tvorené priamo pre deti na ich citlivý sluch a hlasový rozsah. Texty sú jasné a zrozumiteľné. Väčšina skladieb je naša autorská tvorba, no v predstaveniach využívame aj ľudové piesne. 

Interaktívne

Interaktivita znamená, že deti sú vtiahnuté priamo do deja, nad príbehom musia rozmýšľať a reflektovať.  Aktívne podporujeme ich predstavivosť, sociálnu komunikáciu a spoluprácu. 


To, čo robíme nás baví a je to z nás cítiť.

Keď malé dieťa odchádza z predstavenia s pocitom prečo to už skončilo, naša úloha je splnená. To je to, čo nás napĺňa radosťou. Poďme spolu rozdávať radosť.

Objednávky

Kontaktujte naše detské divadlo – škôlky: 0910 431 637, verejné akcie a eventy: 0905 662 187, alebo rovno príďte na predstavenie a stretnime sa osobne. ♥
Tešíme sa na Vás!