Divadlo
Mici a Mňau ponúkajú detské interaktívne divadlo, plné pesničiek, múdrostí a zábavy.
Koncerty
Mici a Mňa ponúkajú hudobné koncerty s kapelou.
O.z. Mici a Mňau

O.z. Mici a Mňau podporuje a pomáha deťom so špecifickými potrebami, ako napríklad deťom s Cystickou fibrózou.

Pár slov o našom divadle

Interaktívne divadlo Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú nielen deti predškolského veku, ale aj ich pedagógov či rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.
Bežná dĺžka predstavenia je 40min. Vieme predstavenie doplniť o tvorivú činnosť detí na jeho konci.

Je pre nás nesmierne dôležitá priama komunikácia s deťmi.  Úprimné zdieľanie radosti, ale aj obáv je mostom medzi realitou a rozpávkou.


Čo znamenajú všetky tie slová?  dramatické, interaktívne, hudobné, vzdelávacie 

Dramatické 

V predstaveniach využívame prvky dramatickej výchovy, ktorej deti rozumejú a vďaka nim spoznávajú svet inou formou.

Vzdelávacie

V našich príbehoch, ponúkame deťom informácie primerané ich veku, na zaujímavú vzdelvaciu tému. Dozvedia sa napríklad čo je to Fotosyntéza, alebo poradie planét v našej slnečnej sústave

Hudobné 

Hudobné skladby a piesne v predstaveniach sú tvorené priamo pre deti, na ich citlivý sluch a hlasový rozsah. Texty sú jasné, zrozunieteľné. Väčšina skladieb sú naše vlastné autorské, ale využívame aj ľudové piesne. 

Interaktívne

Deti sú do príbehu vtiahnuté, nad príbehom rozmýšľaj a sú neustále vťahované do deja. Podporujeme ich predstavivosť a sociálnu komunikáciu a spoluprácu


To čo robíme nás baví a je to z nás cítiť.

Ak malé dieťa odchádza z predstavenia spokojné, respektíve z pocitom prečo to už skončilo, to je to čo nás napĺňa radosťou. Poďme spolu rozdávať radosť. 

 1 2

Stále si nieste istí?

Zavolajte nám 0910431637 alebo rovno prídte na predstavenie a stretnime sa osobne 
Tešíme sa na Vás!