Divadlo
Mici a Mňau ponúka detské interaktívne divadlo plné pesničiek, múdrostí a zábavy.
Koncerty
Mici a Mňau ponúka hudobné koncerty so živou kapelou.
O.z. Mici a Mňau
O.z. Mici a Mňau podporuje a pomáha deťom so špecifickými potrebami, ako napríklad deťom s Cystickou fibrózou.

 

Ahojte kamaráti.
Dovoľte nám pozvať Vás, na náš BENEFIČNÝ DETSKÝ KONCERT pre Tamarku.
Ako asi viete Mici a Mňau je občianske združenie, ktoré pomáha deťom so špeciálnymi potrebami, ako sú aj deti s cystickou fibrózou.

Tento náš benefičný detský koncert chceme venovať našej úžasnej Tamarke, ktorá s cystickou fibrózou bojuje od svojho narodenia.

Tamarka je najstaršia dcérka Mňau a môžete ju poznať z nášho videa o Cystickej fibróze alebo ako detský hlások na našich CD Mici a Mňau: Sestričky, Mici a Mňau: Škôlkarov kalendár.

Spočiatku sme si mysleli, že to bude iba malý benefičný koncertík Mici a Mňau, ale postupne sa k nám začali pridávať naši umeleckí priatelia a sme dojaté, že vďaka ich ochote zahrať bez nároku na honorár, môžeme pre Vás pripraviť taký krásny program.
Kto na koncerte vystúpi:
Maliny Jam
Hugo sníček
kúzelník Peter Šesták
Šašo Jaro
MR. Buble
Cirkuskus
a skvelá moderátorka Lenka Debnárová

Ďakujeme všetkým našim podporovateľom, bez ktorých by to nešlo:
Poslanci mestkej časti Ružinov
Jojko
Agentúra Prima
Lucka Tvoj vodný anjel
Zlatea

A teraz niečo o samotnej cystickej fibróze.
Cystická fibróza je závažné genetické ochorenie postihujúce najmä pľúca, vnútorné orgány a žľazy s vnútorným vylučovaním.
V orgánoch ľudí s cystickou fibrózou sa v enormnom množstve usádza veľmi hustý hlien, ktorý orgánom následne znemožňuje ich prirodzenú funkciu.
Postihnuté bývajú najmä pľúca, ktorých zlý stav výrazne ovplyvňuje, komplikuje a skracuje život pacientom.

Týmto benefičným koncertom by sme veľmi rady Tamarke prispeli na špecializovaný prístroj SIMEOX, ktorý dokáže pomocou vibrácii, hustý hlien v pľúcach zkvapalniť, uvoľniť, a tak jej pomôcť tento hlien vykašlať a zbaviť sa ho, ešte skôr než by v pľúcach vytvoril živnú pôdu baktériám či zatvrdol a znížil funkčnosť pľúc.

Pre Tamarku je obrovská preventívna pomoc ako udržať stav pľúc v čo najlepšej forme.

Pre lepšiu predstavu. Samotný prístroj SIMEOX stojí cca 7200Eur + je potrebné zakúpiť spotrebný materiál. Vôbec nemáme predstavu koľko peňazí sme schopné na tejto akcii vyzbierať, ale pre nás stačí, iskierka nádeje, že raz ho Tamarke kúpime.

Tak poďte s nami dýchať pre Tamarku už 27.2. o 17:00 DK Ružinov

Vaše Mici a Mňau

Novinky

Vaša charitatívna reklama nám môže pomôcť tvoriť pre deti kvalitnejší obsah.

Objednajte si reklamný priestor na našom webe, alebo našich produktoch ( CD, DVD…) a my vám vystavíme faktúru, ktorú si môžete zarátať do výdavkov vašej firmy.

Príjmy z charitatívnej reklamy do 20 000 Eur za rok nezdaňujeme a použijeme ich na vzdelávacie projekty pre deti a motivačné projekty pre deti so špeciálnymi potrebami, ako sú aj deti s cystickou fibrózou.

Charitatívna reklama je nová daňovo zvýhodnená forma finančnej podpory určená pre neziskové organizácie, ktorú zaviedla novela Zákona o dani z príjmov. Príjmy neziskových organizácií z takejto reklamy (v úhrne až do 20 000 Eur ročne) sú oslobodené od dane, pričom objednávatelia reklamy (podnikatelia) si môžu všetky výdavky na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť vo svojich nákladoch. Neziskové organizácie môžu príjmy z charitatívnej reklamy použiť len na verejnoprospešný účel.

Pre ďalšie informácie volajte Katke (Mňau) – 0915481419

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pár slov o našom detskom divadle

Interaktívne detské divadlo Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú deti od 0-100, ich pedagógov a aj rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.
Bežná dĺžka detského predstavenia je 40min. Vieme predstavenie doplniť o tvorivú činnosť detí na jeho konci.

Je pre nás nesmierne dôležitá priama komunikácia s deťmi.  Úprimné zdieľanie radosti, ale aj obáv je mostom medzi realitou a rozpávkou.

CD Mici a Mňau: Sestričky
CD Mici a Mňau s venovaním
Eur 10


Naše detské divadlo je – 

dramatické, interaktívne, hudobné, vzdelávacie 

Dramatické

V predstaveniach využívame prvky dramatickej výchovy, ktorej deti rozumejú a vďaka nim spoznávajú svet inou formou.

Vzdelávacie

V našich príbehoch ponúkame deťom informácie primerané ich veku, vždy na zaujímavú vzdelávaciu tému. Dozvedia sa napríklad čo je to fotosyntéza, alebo aké je poradie planét v našej slnečnej sústave, či význam slova recyklácia a pod. 

Hudobné

Hudobné skladby a piesne v predstaveniach sú tvorené priamo pre deti na ich citlivý sluch a hlasový rozsah. Texty sú jasné a zrozumiteľné. Väčšina skladieb je naša autorská tvorba, no v predstaveniach využívame aj ľudové piesne. 

Interaktívne

Interaktivita znamená, že deti sú vtiahnuté priamo do deja, nad príbehom musia rozmýšľať a reflektovať.  Aktívne podporujeme ich predstavivosť, sociálnu komunikáciu a spoluprácu. 


To, čo robíme nás baví a je to z nás cítiť.

Keď malé dieťa odchádza z predstavenia s pocitom prečo to už skončilo, naša úloha je splnená. To je to, čo nás napĺňa radosťou. Poďme spolu rozdávať radosť.

Objednávky

Kontaktujte naše detské divadlo – škôlky: 0910 431 637, verejné akcie a eventy: 0905 662 187, alebo rovno príďte na predstavenie a stretnime sa osobne. ♥
Tešíme sa na Vás!