Divadlo
Mici a Mňau ponúka detské interaktívne divadlo plné pesničiek, múdrostí a zábavy.
Koncerty
Mici a Mňau ponúka hudobné koncerty so živou kapelou.
O.z. Mici a Mňau
O.z. Mici a Mňau podporuje a pomáha deťom so špecifickými potrebami, ako napríklad deťom s Cystickou fibrózou.

2% pre Mici a Mňau

Aj tento rok môžete venovať 2% nášmu občianskemu združeniu Mici a Mňau.  Tento rok opäť pôjdu peniaze konkrétne na rehabilitačný prístroj Simeox pre našu Tamarku. Prístroj Simeox pomáha prečisťovať pľúca od usadeného hlienu. Ak neviete kam, budeme radi, keď ich pošlte k nám. Ďakujeme 

Vyhlasenie za 2023 _ 2 percenta _ O.Z. Mici a Mňau

Novinky

Vaša charitatívna reklama nám môže pomôcť tvoriť pre deti kvalitnejší obsah.

Objednajte si reklamný priestor na našom webe, alebo našich produktoch ( CD, DVD…) a my vám vystavíme faktúru, ktorú si môžete zarátať do výdavkov vašej firmy.

Príjmy z charitatívnej reklamy do 20 000 Eur za rok nezdaňujeme a použijeme ich na vzdelávacie projekty pre deti a motivačné projekty pre deti so špeciálnymi potrebami, ako sú aj deti s cystickou fibrózou.

Charitatívna reklama je nová daňovo zvýhodnená forma finančnej podpory určená pre neziskové organizácie, ktorú zaviedla novela Zákona o dani z príjmov. Príjmy neziskových organizácií z takejto reklamy (v úhrne až do 20 000 Eur ročne) sú oslobodené od dane, pričom objednávatelia reklamy (podnikatelia) si môžu všetky výdavky na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť vo svojich nákladoch. Neziskové organizácie môžu príjmy z charitatívnej reklamy použiť len na verejnoprospešný účel.

Pre ďalšie informácie volajte Katke (Mňau) – 0915481419

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pár slov o našom detskom divadle

Interaktívne detské divadlo Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú deti od 0-100, ich pedagógov a aj rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.
Bežná dĺžka detského predstavenia je 40min. Vieme predstavenie doplniť o tvorivú činnosť detí na jeho konci.

Je pre nás nesmierne dôležitá priama komunikácia s deťmi.  Úprimné zdieľanie radosti, ale aj obáv je mostom medzi realitou a rozpávkou.

Naša tvorba


Naše detské divadlo je – 

dramatické, interaktívne, hudobné, vzdelávacie 

Dramatické

V predstaveniach využívame prvky dramatickej výchovy, ktorej deti rozumejú a vďaka nim spoznávajú svet inou formou.

Vzdelávacie

V našich príbehoch ponúkame deťom informácie primerané ich veku, vždy na zaujímavú vzdelávaciu tému. Dozvedia sa napríklad čo je to fotosyntéza, alebo aké je poradie planét v našej slnečnej sústave, či význam slova recyklácia a pod. 

Hudobné

Hudobné skladby a piesne v predstaveniach sú tvorené priamo pre deti na ich citlivý sluch a hlasový rozsah. Texty sú jasné a zrozumiteľné. Väčšina skladieb je naša autorská tvorba, no v predstaveniach využívame aj ľudové piesne. 

Interaktívne

Interaktivita znamená, že deti sú vtiahnuté priamo do deja, nad príbehom musia rozmýšľať a reflektovať.  Aktívne podporujeme ich predstavivosť, sociálnu komunikáciu a spoluprácu. 


To, čo robíme nás baví a je to z nás cítiť.

Keď malé dieťa odchádza z predstavenia s pocitom prečo to už skončilo, naša úloha je splnená. To je to, čo nás napĺňa radosťou. Poďme spolu rozdávať radosť.

Objednávky

Kontaktujte naše detské divadlo – škôlky: 0915481419, verejné akcie a eventy: 0905 662 187, alebo rovno príďte na predstavenie a stretnime sa osobne. ♥
Tešíme sa na Vás!