Detské predstavenia pre materské školy trvajú 40 – 50min. Deti sú priamo zapojené do deja prostredníctvom interakcie.  Cena detského predstavenia zavísí od vzdialenosti z Bratislavy, od počtu detí a času kedy predstavenie bude prebiehať.  V prípade záujmu je možné vytlačiť za doplatok pracovné listy na tému predstavenia.

  • detské predstavenia na škôlkarské témy
  • priama interakcia s deťmi
  • priamo u vás v školke
  • možnosť prípravy pracovného listu k vybranému predstaveniu
  • pedagogicky vzdelané protagonistky

Naše zameranie

Interaktívne divadlo Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú nielen deti predškolského veku, ale aj ich pedagógov či rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.

Bežná dĺžka predstavenia je 40min. Detské predstavenia vieme doplniť o tvorivú činnosť detí na jeho konci.

Je pre nás nesmierne dôležitá priama komunikácia s deťmi.  Úprimné zdieľanie radosti, ale aj obáv je mostom medzi realitou a rozpávkou.

Koncerty pre deti

V októbri sme vydali svoj prvý album a ponúkame koncerty s kapelou.
Držte palce

Naše detské predstavenia

Mici a Mňau: V lese
Mici a Mňau: Safari
Mici a Mňau: Jeseň
Mici a Mňau: Doprava či doľava?
Mici a Mňau: Nádych výdych
Mici a Mňau: Vesmír
Mici a Mňau: Orchestrióóón
Mici a Mňau: Olympiáda
Mici a Mňau: Veľká Noc
Mici a Mňau: Stratený darček